2018/19-Es tanév osztályozó vizsga anyaga felkészüléshez

Alsó tagozat:

 

 

 

 
1. osztály: 2. osztály: 3. osztály: 4. osztály:

-Környezetismeret

-Magyar nyelv és irodalom

-Matematika

-Technika


-Környezetismeret
-Magyar nyelv és
 irodalom

-Matamatika
-Technika

 

-Környezetismeret

-Magyar nyelv és irodalom

-Matematika

-Technika

-Környezetismeret
-Magyar nyelv és
 irodalom

-Matamatika
-Német
-Technika

-Informatika

 

Felső tagozat:

   
5. osztály: 6. osztály: 7. osztály: 8. osztály:

-Hon és népismeret

-Informatika

-Irodalom

-Magyar nyelv

-Matematika

-Technika

-Természetism.

-Történelem

-Informatika

-Irodalom

-Magyar nyelv

-Technika

-Történelem

-Természetismeret

-Matematika

 

-Biológia

-Informatika

-Kémia

-Irodalom

-Magyar nyelv

-Matematika

-Technika

-Történelem

-Erkölcstan

-Családi életre nev.

-Fizika

 

-Biológia

-Fizika

-Informatika

-Irodalom

-Kémia

-Magyar nyelv

-Matematika

-Történelem

-Földrajz

-Technika