Mottó:

„Az iskola dolga: hogy megtaníttassa velünk,

hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

étvágyunkat,hogy megtanítson bennünket a jól

végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,

hogy megtanítsa szeretni, amit csinálunk, és hogy

segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

 (Szent-Györgyi Albert)

                                                                            

A Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bagamér és Kokad községek intézményi társulásaként alakult meg. A társult intézményben 3 iskolai telephelyen folyik nevelés-oktatás, valamint Bagamér gesztorságával Kokad, Álmosd, Létavértes, Fülöp, Nyírbéltek településeken alapfokú művészeti képzés.
Olyan gyermekközpontú nevelés megvalósítására törekszünk, amelyben minden gyermek színvonalas, személyes igényeinek megfelelő fejlesztésben részesül.
Az intézményi nevelő munka legfontosabb célja, hogy különböző kultúrájú, zömében hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét, továbbtanulási és munkaerő-piaci esélyeit javítsa. Ennek érdekében a pedagógiai innováció kiemelt szerepet kap az intézmény működésében. Így vált a pedagógiai gyakorlat részévé például: az etnikai és integrációs program, az SNI tanulók speciális képzése, iskolaelőkészítő évfolyam indítása, a művészeti képzés, az egésznapos képzés, a kooperatív és differenciált tanulásirányítás. A módszertani megújulással párhuzamosan jelentős előrelépés történt a tárgyi környezet, az oktatástechnika megújítása terén is.
Céljaink megvalósításában számítunk a családok, a társintézmények, a civil szervezetek és egyházak segítségére.
Markovits Mátyás
Igazgató